Integritetspolicy

Denna integritetspolicy beskriver hur personuppgifter samlas in, används och skyddas av webbplatsen https://www.bdcg.se/ . Vi värnar om din integritet och strävar efter att skydda dina personuppgifter genom att följa tillämpliga dataskyddslagar och regler.

 1. Insamling av personuppgifter
  Vi kan samla in personuppgifter som du frivilligt lämnar till oss när du använder vår webbplats. Det kan inkludera information som namn, e-postadress, telefonnummer och annan information som du väljer att dela med oss.

 2. Användning av personuppgifter
  Vi kan använda de insamlade personuppgifterna för att:

 • Tillhandahålla och förbättra våra tjänster på webbplatsen.
 • Kommunicera med dig och besvara dina frågor eller förfrågningar.
 • Skicka dig relevant information och marknadsföringsmaterial relaterat till våra produkter och tjänster, om du har gett ditt samtycke.
 1. Delning av personuppgifter
  Vi delar inte dina personuppgifter med tredje part utan ditt uttryckliga samtycke, förutom i de fall där det krävs enligt lag eller för att skydda vår webbplats och våra rättigheter.

 2. Dataskydd
  Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst, förlust, missbruk eller ändring. Vi ser till att endast auktoriserade personer har tillgång till dina uppgifter och att de endast används i enlighet med denna integritetspolicy.

 3. Länkar till andra webbplatser
  Vår webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte omfattas av denna integritetspolicy. Vi rekommenderar att du läser integritetspolicyn för de webbplatser du besöker.

 4. Dina rättigheter
  Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter vi har om dig, samt att begära rättelse, radering eller begränsning av användningen av dina uppgifter. Du har även rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter och att få dem i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format.

 5. Kontaktinformation
  Om du har frågor eller önskar utöva dina rättigheter enligt denna integritetspolicy, vänligen kontakta oss på följande adress:

  Ryttarvägen 18B

  035-10 12 70

  info@bdcg.se

 1. Ändringar i integritetspolicy
  Vi förbehåller oss rätten att ändra denna integritetspolicy när det behövs. Eventuella ändringar kommer att publiceras på vår webbplats, och vi rekommenderar att du regelbundet granskar policyn för att vara informerad om eventuella uppdateringar.

        Senast uppdaterad [21/11-2023]