Lön eller Utdelning? Lär dig maximera din inkomst med 3:12 regeln

Vad är 3:12-regeln?

3:12-regeln är en skatteregel i Sverige som reglerar beskattningen av utdelningar från aktiebolag till privatpersoner. Regeln är namngiven efter den paragraf i svenska inkomstskattelagen som den är en del av. Syftet med 3:12-regeln är att skapa en balans mellan beskattningen av inkomster från arbete och inkomster från kapital.

Hur fungerar 3:12-regeln?

Enligt 3:12-regeln delas aktieägare in i två kategorier: aktivt och passivt delägande. En aktiv delägare är vanligtvis någon som är verksam i företaget och har mer än 90 procent av röstetalet eller ägandet. En passiv delägare är någon som inte uppfyller kraven för aktivt delägande.

Beskattning för aktivt delägande:

  • Utdelningar beskattas som inkomst av tjänst.
  • En skiktningseffekt tillämpas där utdelningen läggs till övriga inkomster för att bestämma skattesatsen.

Beskattning för passivt delägande:

  • Utdelningar beskattas som kapitalinkomst.
  • En schablonmetod används för att beräkna beskattningen.

När ska man ta vad?

Att bestämma när man ska ta ut lön eller utdelning är en strategisk fråga som beror på flera faktorer, inklusive din totala ekonomiska situation, ditt företags behov och din personliga skattesituation. Här är några överväganden att ta med i beräkningen:

  1. Skatteeffektivitet: Utifrån din totala inkomst och skattesats kan det vara fördelaktigt att balansera uttag av lön och utdelning för att minimera din totala skatteskuld.
  2. Företagets behov: Om ditt företag behöver kapital för att växa eller hantera operativa kostnader kan det vara lämpligt att ta ut lön istället för utdelning för att tillgodose dessa behov.
  3. Personliga ekonomiska mål: Dina personliga ekonomiska mål och behov bör också beaktas. Om du behöver löpande inkomst för att täcka personliga utgifter kan det vara mer fördelaktigt att ta ut lön regelbundet.
  4. Långsiktiga investeringar: Om du planerar att investera utdelningar i långsiktiga projekt eller tillgångar kan det vara fördelaktigt att ta ut utdelning för att dra nytta av kapitaltillväxt och avkastning på investeringarna.

Sammanfattning

Att förstå och använda sig av 3:12-regeln effektivt kan hjälpa dig att maximera din totala inkomst och optimera din skatteeffektivitet. Genom att noggrant överväga dina personliga och affärsmässiga behov samt din skattesituation kan du fatta informerade beslut om när du ska ta ut lön eller utdelning från ditt företag. Vi är bara ett samtal bort för ytterligare rådgivning eller skräddarsydd hjälp för din specifika situation!

Vanliga frågor om "Lön eller Utdelning? Lär dig maximera din inkomst med 3:12 regeln"

3:12-regeln är en skatteregel i Sverige som reglerar beskattningen av utdelningar från aktiebolag till privatpersoner. Syftet är att skapa en balans mellan beskattningen av inkomster från arbete och inkomster från kapital.
Enligt 3:12-regeln delas aktieägare in i två kategorier: aktivt och passivt delägande. Beskattningen skiljer sig beroende på vilken kategori du tillhör. Aktivt delägande innebär att utdelningar beskattas som inkomst av tjänst medan passivt delägande innebär att utdelningar beskattas som kapitalinkomst.
Det är viktigt att balansera uttag av lön och utdelning för att minimera totala skatteutgifter och möta företagets behov. Faktorer att överväga inkluderar din totala inkomst och skattesats, företagets kapitalbehov, dina personliga ekonomiska mål och planer för långsiktiga investeringar.
Skatteexperter kan ge skräddarsydd rådgivning och vägledning för att optimera din skatteeffektivitet och hantera komplexa frågor som rör 3:12-regeln. Genom att konsultera skatteexperter kan du få professionell hjälp med att navigera i regelverket och fatta informerade beslut.
Vi på BDCG är skatteexperter som specialiserar oss på att hjälpa företag och privatpersoner med skatteoptimering enligt 3:12-regeln. Vi erbjuder skräddarsydd rådgivning och planering för att maximera din totala inkomst och minimera din skatteskyldighet. Kontakta oss för att få personlig hjälp och vägledning.

Läs fler av våra artiklar

BD consultancy group AB

10 ekonomiska tips

Hej och välkommen till BDCG Redovisningsbyrås blogg! Idag delar vi med oss av 10 värdefulla ekonomiska tips som kan hjälpa
Läs artikeln här →
TJänste bil förmåns bil

Tjänstebil eller förmånsbil – Vad är skillnaden?

När det kommer till bilförmåner i arbetslivet finns det två vanliga termer som ofta används: tjänstebil och förmånsbil. Trots att
Läs artikeln här →
Bokföring

Bokföring – Nybörjarguide för småföretagare

Bokföring – Nybörjarguide för småföretagare Hej och välkommen till vår nybörjarguide för bokföring! Om du driver ett eget företag eller
Läs artikeln här →

Nya Rapporteringsregler för Arbetare i FORA Träder i Kraft 2024

I ett steg mot ökad transparens och förbättrad ekonomisk förvaltning har FORA nyligen annonserat en serie av uppdaterade rapporteringsregler som
Läs artikeln här →

Årets viktigaste företagsråd – Experternas synpunkter

Inför det nya året delar våra specialister med sig av de mest betydelsefulla råden för företagare. Att starta ett bolag
Läs artikeln här →