Tjänstebil eller förmånsbil – Vad är skillnaden?

När det kommer till bilförmåner i arbetslivet finns det två vanliga termer som ofta används: tjänstebil och förmånsbil. Trots att de båda kan låta liknande, finns det faktiska skillnader som är viktiga att förstå för både arbetsgivare och anställda. Låt oss ta en närmare titt på skillnaden mellan dessa två begrepp.

Tjänstebil

En tjänstebil är en bil som ägs (alt. leasas) av ett företag och som är avsedd att användas i tjänst. Det är företaget som äger bilen och står för alla kostnader som är kopplade till den. Dessutom finns det möjlighet att göra skatteavdrag för bilens värdeminskning.

Det är viktigt att notera att regler och lagar för tjänstebilar fastställer att de huvudsakligen ska användas i arbetsrelaterade sammanhang. Privat användning av tjänstebilen är tillåten, men med vissa begränsningar. Enligt dessa begränsningar kan tjänstebilen användas för privat bruk upp till 10 gånger per år, med en maximal körsträcka på 100 mil. Överskrids dessa gränser betraktas det som en bilförmån, vilket innebär att den anställde kommer att bli beskattad och räknas då istället som en förmånsbil.

Därför är det viktigt att ha koll på vad som faktiskt räknas som “i tjänst”. Till exempel gäller det inte till och från arbetet. För att vara säker på att du håller dig inom de begränsningar som gäller för privat bruk av tjänstebil, är det en fördel att notera alla körningar i en körjournal. 

Förmånsbil

En förmånsbil ägs (alt. Leasas) av ett företag, där det finns avsikt att använda bilen i privat bruk i större utsträckning än 10 gånger på ett kalenderår. Med en förmånsbil kan du använda bilen både i privat bruk och i tjänst, utan begränsningar, och företaget står för kostnaderna. 

Det betyder att du utöver att använda bilen i tjänst, kan köra till och från jobbet, veckohandla eller skjutsa barnen till skolan eller fritidsaktiviteter. Förmånsbil innebär minst sagt mer frihet vad det gäller användning, men det är rekommenderat att även här hålla en körjournal, för att kunna redovisa för hur bilen används.

Att ha en förmånsbil innebär också en annan typ av kostnad för den anställde, eftersom bilförmånen är skattepliktig. Det är alltså du som privatperson som står för den skatten genom ett tillägg på din lön. Om företaget dessutom står för drivmedlet vid den privata körningen, beskattas du även för den, oavsett vilket drivmedlet är. 

Hur hög skatten är beror helt och hållet på bilens nypris, extrautrustning och fordonsskatten. Väljer du till exempel en miljöbil, innebär det mindre skatt. Skatteverket har en bilförmånsberäkning för samtliga bilmodeller.

Körjournal

Granskning av tjänstebilar är något som sker frekvent, därför är det viktigt att du på något vis kan redovisa för hur bilen har använts. Det ställs inga krav på att du ska underhålla en körjournal, men skulle din tjänstebil granskas, är det något både Skatteverket och domstol kan efterfråga. 

  • Mätarställningarna vid året början och årets slut.
  • Datum och mätarställning vid resans start och slut.
  • Hur lång resan var som den anställde körde. 
  • Vilken adress resan startade och avslutades på

Läs mer om körjournal på Skatteverket

Vanliga frågor om "Tjänstebil eller förmånsbil – Vad är skillnaden?"

En tjänstebil får användas för privat bruk upp till 10 gånger per år med en maximal körsträcka på 100 mil. Överskrids dessa gränser betraktas det som en bilförmån och leder till beskattning av den anställde.
För att säkerställa att du håller dig inom begränsningarna för privat bruk av tjänstebilen bör du notera alla körningar i körjournalen. Det är viktigt att inkludera mätarställningarna vid årets början och slut, datum och mätarställning vid resans start och slut, hur lång resan var samt den start- och slutadress som användes.
En förmånsbil ägs eller leasas av företaget och ger mer frihet i användningen jämfört med en tjänstebil. Du kan använda förmånsbilen både privat och i tjänst utan begränsningar, och företaget står för alla kostnader. Men kom ihåg att förmånsbilen är skattepliktig för den anställde, inklusive eventuell drivmedelskostnad.
Skatten för en förmånsbil beror på bilens nypris, extrautrustning och fordonsskatten. Om du väljer en miljöbil kan det innebära lägre skatt. Skatteverket tillhandahåller en bilförmånsberäkning för alla bilmodeller för att underlätta beräkningen av skatten.
Skillnaden mellan en tjänstebil och en förmånsbil ligger i deras huvudsakliga användning. En tjänstebil ägs eller leasas av företaget och är avsedd för arbetsrelaterade ärenden. Däremot ägs en förmånsbil också av företaget men är avsedd för privat bruk i större utsträckning än 10 gånger per år.

Läs fler av våra artiklar

BD consultancy group AB

10 ekonomiska tips

Hej och välkommen till BDCG Redovisningsbyrås blogg! Idag delar vi med oss av 10 värdefulla ekonomiska tips som kan hjälpa
Läs artikeln här →

Lön eller Utdelning? Lär dig maximera din inkomst med 3:12 regeln

Vad är 3:12-regeln? 3:12-regeln är en skatteregel i Sverige som reglerar beskattningen av utdelningar från aktiebolag till privatpersoner. Regeln är
Läs artikeln här →
Bokföring

Bokföring – Nybörjarguide för småföretagare

Bokföring – Nybörjarguide för småföretagare Hej och välkommen till vår nybörjarguide för bokföring! Om du driver ett eget företag eller
Läs artikeln här →

Nya Rapporteringsregler för Arbetare i FORA Träder i Kraft 2024

I ett steg mot ökad transparens och förbättrad ekonomisk förvaltning har FORA nyligen annonserat en serie av uppdaterade rapporteringsregler som
Läs artikeln här →

Årets viktigaste företagsråd – Experternas synpunkter

Inför det nya året delar våra specialister med sig av de mest betydelsefulla råden för företagare. Att starta ett bolag
Läs artikeln här →