Redovisning & Bokföring​

Behovet av redovisning skiljer sig i varje bolag och det är viktigt att veta vad behovet för just ditt företag är. Det kan vara en helhetslösning eller en skräddarsydd lösning där man endast är i behov av vissa delar.

Många bolag väljer att bokföra själva men har behov av kontroller och rådgivning för att säkerställa att arbetet som har gjorts är korrekt. Hos oss erbjuder vi dig valet för en skräddarsydd lösning med ett överenskommet fastpris.

       Hur kan vi hjälpa dig?

  • Löpande redovisning
  • Månads-, kvartals- och årsbokslut
  • Stöd till ekonomifunktionen
  • Kassaflödes-, nyckeltals- och marknadsanalyser
  • Controlling

      Hur kan vi hjälpa dig?

  • Löpande redovisning
  • Månads-, kvartals- och årsbokslut
  • Stöd till ekonomifunktionen
  • Kassaflödes-, nyckeltal- och marknadsanalyser
  • Controlling

Redovisning- En vanlig månad

Kundfakturor

Skapa fakturor ut till kund. Vi erbjuder digital hantering via e-faktura, mail eller vanlig post. Bevakning av att fakturorna blir betalda och hantering av påminnelser och inkassokrav vid behov.

Leverantörsfakturor

Vi tar emot leverantörsfakturorna, scannar in de i bokföringsprogrammet och säkerställer att fakturorna blir betalda i tid. Möjlighet för digital attestering.

Kvitton och utlägg

Digitalhantering via mobilapp, mail eller traditionell pappershantering. Möjlighet för digital attestering.

Löner

Lönehantering, rapportering och utbetalning. Möjlighet för digital attestering.

Betalfiler och skatt

Betalfilshantering för fakturor, löner, moms, AGI och skatt. Möjlighet för digital attestering.

Resultatuppföljninig

En slutrapport för respektive period för att enkelt analysera företagets resultat och utveckling.

Redovisning- En vanlig månad

Kundfakturor

Skapa fakturor ut till kund. Vi erbjuder digital hantering via e-faktura, mail eller vanlig post. Bevakning av att fakturorna blir betalda och hantering av påminnelser och inkassokrav vid behov.

Kvitton och utlägg

Digitalhantering via mobilapp, mail eller traditionell pappershantering. Möjlighet för digital attestering.

Betalfiler och skatt

Betalfilshantering för fakturor, löner, moms, AGI och skatt. Möjlighet för digital attestering.

Leverantörsfakturor

Vi tar emot leverantörsfakturorna, scannar in de i bokföringsprogrammet och säkerställer att fakturorna blir betalda i tid. Möjlighet för digital attestering.

Löner

Lönehantering, rapportering och utbetalning. Möjlighet för digital attestering.

Resultatuppföljninig

En slutrapport för respektive period för att enkelt analysera företagets resultat och utveckling.