Bokslut & Årsredovisning

Oavsett bolagsform, ska årets verksamhet och bokföring sammanfattas i ett årsbokslut. Sammanställning av samtliga transaktioner görs i samband med bokslutsdispositioner.

Årsredovisning till skillnad från årsbokslut, offentliggörs hos Bolagsverket, där alla aktiebolag måste upprätta en årsredovisning. I enstaka fall, har även andra bolagsformer årsredovisningskrav.

En årsredovisning behöver endast innehålla en revisionsberättelse om företaget har revisionskrav. Två av följande gränsvärden måste uppfyllas två år i rad för ett revisionskrav:

– Antal anställda är i genomsnitt fler än 3 personer
– Balansomslutningen överstiger 1,5 miljoner kronor
– Nettoomsättnigen överstiger 3 miljoner kronor

       Hur kan vi hjälpa dig?

  • Månads-, kvartals- och årsbokslut
  • Årsredovisning
  • Beräkning och kalkylering inför årsredovisning
  • Revisionsberättelse (via våra samarbetspartners)

Räkna ut vad ditt bokslut kostar

       Hur kan vi hjälpa dig?

  • Löpande redovisning
  • Månads-, kvartals- och årsbokslut
  • Stöd till ekonomifunktionen
  • Kassaflödes-, nyckeltals- och marknadsanalyser
  • Controlling
Rulla till toppen