Villkor och Bestämmelser

1. Introduktion
Välkommen till BDCG AB (www.bdcg.se). Denna webbplats erbjuder försäljning av juridiska dokumentmallar online. Genom att använda vår webbplats och köpa våra produkter samtycker du till att följa dessa Villkor och Bestämmelser. Om du inte godkänner dessa villkor, vänligen sluta använda webbplatsen omedelbart.

2. Produkter och Köp

2.1 Produktbeskrivning
Våra produkter består av juridiska dokumentmallar som är avsedda för personlig och professionell användning. Vi tillhandahåller information om varje produkt, inklusive dess innehåll och användningsområde. Vi garanterar inte att våra produkter är lämpliga för specifika ändamål, och det är kundens ansvar att avgöra om produkterna passar deras behov.

2.2 Köpprocess
När du köper en produkt från www.bdcg.se kan du välja att betala med kreditkort, Google Pay eller Apple Pay. All betalningsinformation behandlas säkert och i enlighet med gällande dataskyddslagar.

2.3 Återbetalningar
Eftersom våra produkter är digitala och kan laddas ner direkt efter köpet erbjuder vi inte några återbetalningar. Innan du köper en produkt, se till att den uppfyller dina behov genom att granska produktbeskrivningen och provversioner om sådana erbjuds.

3. Personlig Information

3.1 Insamling av Personuppgifter
För att slutföra en beställning kräver vi att du anger ditt namn och e-postadress. Vi behandlar din personliga information i enlighet med vår Integritetspolicy. Vi säljer inte, delar eller överför din personliga information till tredje part för marknadsföringsändamål utan ditt uttryckliga samtycke.

3.2 Säkerhet och Sekretess
Vi vidtar rimliga åtgärder för att skydda din personliga information från obehörig åtkomst eller användning. Trots våra bästa ansträngningar kan ingen dataöverföring via internet eller lagringssystem garanteras som 100 % säkert. Du samtycker till att använda vår webbplats på eget ansvar och att vi inte är ansvariga för obehörig åtkomst till eller användning av dina personuppgifter.

4. Användarbeteende
När du använder vår webbplats samtycker du till att inte använda den för att skicka olagligt, stötande, skadligt, kränkande eller på annat sätt olämpligt material. Du samtycker även till att inte försöka störa eller skada vår webbplats, dess servrar eller nätverk genom virus, skadlig kod, överbelastningsattacker eller på annat sätt.

5. Immateriella Rättigheter
Allt innehåll på www.bdcg.se, inklusive text, bilder, logotyper, grafik och programvara, är skyddat av immateriella rättigheter och ägs av BD Consultancy Group AB eller våra licensgivare. Du får inte kopiera, reproducera, modifiera eller distribuera vårt innehåll utan vårt uttryckliga skriftliga tillstånd.

6. Ändringar i Villkor och Bestämmelser
Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra dessa Villkor och Bestämmelser. Eventuella ändringar kommer att publiceras på webbplatsen. Fortsatt användning av webbplatsen efter ändringar utgör ditt godkännande av de uppdaterade villkoren.

7. Kontakta oss
Om du har frågor eller kommentarer om dessa Villkor och Bestämmelser, vänligen kontakta oss på info@bdcg.se.

Senast uppdaterad [5/8-2023]

Rulla till toppen